inzercia:

HOME

VYHĽADÁVAČE

DEFINÍCIE

KATEGÓRIE UBYTOVANIA

BODY A TABUĽKY

facebook skupiny:  Cestovanie  |  Zaujimavosti

hotel a druhy hotelov | botel | penzión | apartmánový dom | turistická ubytovňa | chatová osada | kemping a táborisko | ubytovanie v súkromí: izby, objekty

 
hviezdyTrieda hotela, ktorú vyjadrujeme vo hviezdičkách je určenie minimálnych požiadaviek na vybavenie zariadenia v závislosti do danej kategórie. Bližšie si o hviezdičkách a triedach môžete prečítať práve tu. Popis tried a hviezd...
  
 
  
 

Pre získanie hviezdičiek musí hotel disponovať službami hodnými tohto označenia. Kritériá pre získanie hviezdičiek - hodnotu bodov za každú vymoženosť a zariadenie, či službu, stanovuje vyhláška ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Viac

  

 

  Kategórie ubytovania a možné hviezdičky
Ubytovacím zariadením možno považovať budovu, priestor alebo plochu, kde sa pre verejnosť ponúka za úhradu dočasné ubytovanie a ďalšie služby spojené s ubytovaním alebo doplnkové služby. Na základe splnenia kritérií je možné ubytovacie zariadenie kategorizovať do jednej z kategórií. Trieda hotela, ktorú vyjadrujeme vo hviezdičkách je určenie mininmálnych požiadaviek na vybavenie zariadenia v závislosti do danej kategórie. Označenie od jednej * po päť ***** je od najnižšej triedy po najvyššiu. Mimo Slovensko existujú výnimočné výnimky, ktoré sú však platné pre dané krajiny a ide napríklad o hotel Burj Arab v Dubaji s 7 hviezdičkami.

Kategória ubytovacieho zariadenia Možná trieda
hotel * ** *** **** *****
    garni hotel * ** *** - -
    horský hotel * ** *** - -
    kongresový hotel - - *** **** *****
    wellness hotel - - *** **** *****
    kúpeľný hotel - - *** **** *****
    boutique hotel - - - **** *****
    apartmánový hotel * ** *** - -
    motel * ** *** **** -
botel * ** *** - -
penzión * ** *** - -
apartmánový dom - ** *** - -
turistická ubytovňa * ** - - -
chatová osada * ** *** - -
kemping * ** *** **** -
    minikemp - ** *** **** -
táborisko - - - - -
ubytovanie v súkromí          
    izba * ** *** - -
    objekt * ** *** - -
    prázdninový byt * ** *** - -

 

  
  Stručná charakteristika
Hotel je ubytovacím zariadením na prechodné ubytovanie s viac ako 10 izbami. Poskytuje ubytovanie, stravovanie, doplnkové služby, zábavné a spoločenské služby, prípadne rekreačné vyžitie, možnosti športovania, alebo zariadenie pre obchodných cestujúcich, čím môže byť čistiareň, informácie, konferenčné zariadenia a podobne.

Garni Hotel je vybavením identický s klasickým hotelom. Môže ísť o zhodné zariadenie, avšak rozsah stravovania sa obmedzuje len na raňajky, alebo s iným obmedzením.

Horský hotel je ubytovacie zariadenie zhodné s vybavením klasického hotelu. Nie je však podmienené, že k nemu vedie priama cesta, vstup pre vozíčkarov a pod.

Kongres hotel je hotel orientovaný na poriadanie kongresov, konferencií a podobných stretnutí. Hotel teda disponuje priestormi, pre tento druh stretnutí, technikou, alebo možnosťou zapojenia, avšak kongresovým hostelom môže byť hotel minimálne v triede 3 hviezdy ***.

Wellness hotel je ubytovacie zariadenie so špecifickou vlastnosťou - orientuje sa na klientelu vyhľadávajúcu oddych, poskytuje starostlivosť a rehabilitáciu hostí, ako aj disponuje možným športovým vyžitím, fitness centrum, či iným rekreačým zariadením. Taktiež strava by mala byť orientovaná na výživu a zdravie.

Kúpeľný hotel je hotel nachádzajúci sa na mieste, ktoré nesie označenie "kúpeľné miesto". Hosťom ponúka v závislosti na triede hotela rovnaké služby ako v klasickom hoteli, plus liečebnú starostlivosť. V kúpeľnom hoteli je k dispozícií aj lekár. Kúpeľným hotelom možno označiť len hotel minimálnej triedy 3 hviezdičky.

Boutique hotel je špeciálna kategórie hotelov, ktorá môže mať nižší počet izieb ako klasický hotel a zväčša ide o miestnosti vybavené umelecky, prípadne v historických a významných budovách. Vzhľadom k tomu, že minimálona možná trieda Boutique hotela sú 4 **** hviezdy, aj zariadenie hotela je na lepšej úrovni.

Apartmánový hotel je hotelom poskytujúcim ubytovanie v apartmánoch. Najmenej musí ísť o osem apartmánov. Hostia môžu čerpať služby podľa toho, v ktorej triede apartmánový hotel je.

Dependance hotela je cudzie slovo označujúce vedľajšiu budovu hotela, patriacu stále pod rovnaký hotel, ktorá nemá vlastnú recepciu a nie je vzdialený viac ako 300 metrov od hlavnej budovy. V ponuke má ubytovanie bez stravy.

Motel je ubytovacie zariadenie pri cestách, na hlavných ťahoch alebo v blízkosti ciest, ktoré poskytuje prechodné ubytovanie a zároveň disponuje miestom pre parkovanie. Poskytuje ďalšie služby, ktoré sú dané pre konkrétnu triedu.

Botel je ubytovacie zariadenie, ktorého názov vychádza z anglického slova pre loď Boat + hotel. Ide o zariadenie na lodi trvalo zakotvené s inimálne 10 kajutami, pričom musí ísť o pevné lôžka.

Penzión je zariadenie najmenej s piatimi izbami a najviac štyrmi stálymi lôžkami v izbe. Ide o jednoduché ubytovanie hotelového typu, poskytuje jendoduché služby a stravu od raňajok, až kompletné stravovacie služby.

Apartmánový dom je jendoduché ubytovacie zariadenie, najčastejšie sezónne, s najmenej piatimi apartmánmi alebo štúdiami.

Turistická ubytovňa je jendoduché ubytvacie zariadenie s aj väčším počtom lôžok na jednej izbe a sociálne zariadenie môže byť spoločné pre viacero izieb.

Chatová osada môže mať podobu samostatného areálu, môže byť súčasťou kempingu, alebo môže ísť o dependance hotelového zariadenia. Ide o jednoduché ubytovanie v zariadení prevádzkovateľa s od dvoch do 4 lôžkami.

Kemping je kategória ubytovacieho zariadenia, ktorá umožňuje zákazníkom záujemcom o ubytovanie parkovať ich vlastný mobilný príves, karavan, vlastný stan, obytné vozidlo, alebo aj v mobilných zariadeniach samotného prevádzkovateľa a pevných zariadeniach. Pre hostí je k dispozícií sociálne zariadenie, možnosť stravovania. Zväčša ide o miesto v prírode. Areál je označený a ohradený.

Táborisko je jednoduchým zariadením na ubytovanie hostí v ich vlatsnom zariadení, areál je označený a ohradený. Má označený priestor pre odpadky, je zabezpečený ich odvoz, k dispozícií sú pre mužov a ženy oddelené sociálne zariadenia a k dispozícií je dostupné a označené miesto počas príchodu a odchodu turistov, kde je možné sa nahlásiť, alebo odhlásiť.

Ubytovanie v súkromí je ubytovacím zariadením v rodinných domoch, alebo je pre tento účel vyhradený celý jeden objekt, stavba, starší dom, nová bytová jednotka a podobne. Tento typ je často využívaný v rekreačných oblastiach, turistických lokalitách a pri kúpaliskách a horách. Aj tusa táto kategória delí na ďalšie triedy. Tie závisia od toho, aký je Ďalší servis, vybavenosť, sociálne zariadenie a hygienické zariadenie ubytovania, výmena bielizne a podobne.

  

 


 
Doména Ubytovanie.pro v prenájme pre projekt, ktorý je na doméne dostupný od sept. 2011,  doména môže byť na predaj. Doménu prenajal Michal, mm*cestovanie.biz
Všetky práva vyhradené na vlastný obsah © 2011,   ochrana osobných údajov.