inzercia:

HOME

VYHĽADÁVAČE

DEFINÍCIE

KATEGÓRIE UBYTOVANIA

BODY A TABUĽKY

facebook skupiny:  Cestovanie  |  Zaujimavosti

hotel a druhy hotelov | botel | penzión | apartmánový dom | turistická ubytovňa | chatová osada | kemping a táborisko | ubytovanie v súkromí: izby, objekty

 
hviezdyTrieda hotela, ktorú vyjadrujeme vo hviezdičkách je určenie minimálnych požiadaviek na vybavenie zariadenia v závislosti do danej kategórie. Bližšie si o hviezdičkách a triedach môžete prečítať práve tu. Popis tried a hviezd...
  
 
  
 

Pre získanie hviezdičiek musí hotel disponovať službami hodnými tohto označenia. Kritériá pre získanie hviezdičiek - hodnotu bodov za každú vymoženosť a zariadenie, či službu, stanovuje vyhláška ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Viac

  

 

  Kempingy a ich kategórie
Kempingy sú jednoduchým ubytovacím zariadením. Ich klasifikačné znaky ich rozlišujú pre triedy od * až po ****. V kempingoch, kde je kapacita 50 hostí a menej sa môže kvalita respektíve rozsah výbavy sociálneho hygienického zariadenia znížiť o 50 percent. Bližšie informácie o nárokoch pre získanie jednotlivých tried, prípadne popisy kategórií v prípade zmien v zákonoch je potrebné sledovať vo vyhláškach ministerstva hospodárstva Zbierky zákonov SR.

Kemping *
Kemping disponuje prijímacou kanceláriou s dennou službou minimálne dostupnou počas 16 hodín a s dostupnou zodpovednou osobou nonstop. Musí sa tu nachádzať informačný panel so všetkými základnými informáciami, orientačný plán celého zariadenia, lekárnička a hosťom dostupný telefón. Kempingová jednotka má rozmer minimálne 40 m2. pohostinské a reštauračné služby by mali byť vo vzdialenosti menšej ako 500 metrov. Samoobslužná kuchyňa na 100 hostí poskytuje 2 drezy s výlevkami na umývanie riadu s tečúcou aj studenou vodou, 2 dvojplatničky a 2 miesta pri pracovnom stole. Na konzumáciu by tu mal byť vyhradený priestor. Zariadenie musí poskytovať možnosť ubytovania vo vlastnom prenosnom stane. A to minimálne v stane. Výhodou je v ďalších prostriedkoch. Na 100 hostí by malo byť k dispozícií 8 umývadiel so zrkadlom a poličkou, pričom 4 sú pre ženy a pre mužov, stavebne oddelené medzi sebou v oddelených umyvárňach. Voda musí byť neustále dostupná tečúca a pri každom umývadle musí byť zásuvka s označením napätia a použitia. Na 100 hostí sa tu tiež nachádzajú minimálne 4 sprchy s tečúcou vodou v samostatných kabínkach, stavebne oddelené medzi 2 ženskými a 2 mužskými v oddelených umyvárňach. Teplá voda minimálne 4 hodiny k dispozícií vo večerných hodinách. Ďalej na sto hostí by mal byť k dispozícií nasledovný počet toaliet: 4x pre ženy, 2x pre mužov a 2x pisoár, pričom aj tie sú stavebne oddelené od seba. Zariadenie dopĺňajú smetný uzatvárateľný kôš, toaletný papier a kefa. Dostupnosť hygienického zariadenia by mala byť do 100 metrov od ubytovacieho zariadenia. Takéto zariadenie však smie byť vzdialené od ubytovacej plochy najmenej 10 metrov. K dispozícií musí byť pitná voda a možnosť jej odberu.
Vnútorné a prístupové komunikácie majú spevnený povrch vozovky a cesty pre presun motorových vozidiel sú bezprašné. Prístupové komunikácie a komunikácie vo vnútri kempingu musia byť osvetlené počas zníženej viditeľnosti. Na skladovanie odpadkov slúžia uzatvárateľné kontajnery, alebo veľké vrecia na stojanoch, ktoré sa vyprázdňujú v prípade potreby alebo v intervale raz za jeden týždeň. Objem nádob by mal byť 2 litre na 1 hosťa denne.
V rámci fakultatívnych znakov je nutné pre dosiahnutie triedy * získať 20 fakultatívnych bodov.

Kemping **
Kemping ** na rozdiel od Kempingu * disponuje nasledovnými vylepšeniami a rozdielmi. Kemping ** má parkovacie miesto pred kanceláriou pri registrácií. Trvalo označená kempingová jednotka má rozlohu minimálne 60 m2. V areáli kempingu alebo v dostupnosti do 500 metrov by malo byť dostupné celodenné stravovanie hostí kempingu. Na konzumáciu pripravených pokrmov je nutný priestor so zastrešením s rozlohou minimálne 10m2. Taktiež by tu mal byť vyhradený priestor s ohniskom a miestami na sedenie.
Ubytovanie hostí je možné v ich stanoch, v obytných automobiloch a obytných prívesoch. Minimálne 20 percent kempingových jednotiek má aj vlastnú elektrickú prípojku. Je tiež možné využiť aj ubytovacie objekty samotného prevádzkovateľa, alebo ak ide o chatovú oblasť, musí byť zaradená na triedy *. Odberné miesta pre možnosť čerpania pitnej vody by mali byť rovnomerne rozmiestnené, nie len na jednom mieste, ak ide o rozľahlejší areál.
V rámci fakultatívnych znakov je nutné pre dosiahnutie triedy * získať 30 fakultatívnych bodov.

Kemping ***
Kancelária tu má nepretržitú prevádzku nonstop. Čo sa trvalo označených kempingových jednotiek týka, ide minimálne o 80m2 pre 30 percent jednotiek a pre ostatné jednotky stačí 60m2. Občerstvenie je k dispozícií v areáli zariadenia. V areáli je tiež zabezpečené celodenné stravovanie v pohostinských strediskách. Zariadenie kuchyne a ohniska je zhodné s Kempingom **, rovnako ako možnosti ubytovania pre stany, obytné autá a prívesy. Minimálne 50 percent kempingových jednotiek je vybavené elektrickou prípojkou a taktiež tu je osobitná plocha pre vytýčenie stanov. V prípade ak kemping poskytuje aj ubytovanie vo vlastnej chatovej osade, avšak tá musí byť zaradená do triedy **. K dispozícií musí byť pre 100 ľudí 8 umývadiel so zrkadlom a poličkou v samostatných kabínkach, pričom 4 sú pre ženy, 4 pre mužov a medzi sebou sú stavebne oddelené. Tečúca teplá aj studená voda sú nepretržite dostupné a pri každom umývadle je zásuvka.
Kemping *** disponuje špeciálnou výlevkou na vyprázdnenie chemického prenosného WC a disponuje tiež miestom pre vypúšťanie znečistenej vody z obytných prívesov a automobilov. Zariadenie disponuje spoločenskou miestnosťou.
V rámci fakultatívnych znakov je nutné pre dosiahnutie triedy * získať 40 fakultatívnych bodov.

Kemping ****
Kemping triedy **** sa výrazne nelíši od Kempingu ***, avšak má niekoľko zmien, ktoré sú spomenuté, v ostatných prípadoch ako ostatne pri každom ubytovaní a tu spomenutej zvyšujúcej sa triede, zostáva všetko nespomenuté tak, ako v predchádzajúcej triede.
Trvalo označená kempingová jednotka má minimálne 100 m2 pre 50 percent jednotiek a pre ostatné jednotky platí rozloha minimálne 60 m2. Trvalo označené kempingové parcely majú rozlohu minimálne 120 m2. Ubytovanie je možné nie len v stanoch, prívesoch a obytných automobiloch ale aj v mobilných domoch. Všetky kempingové jednotky a kempingové parcely majú elektrickú prípojku a všetky parcely majú aj prípojku vody a tekutého odpadu. Je možné aj ubytovanie v zariadeniach prevádzkovateľa, pokiaľ ide o chatovú osadu, tá musí spĺňať minimálne triedu ***. Pre obytné automobily sa tu nachádza servisný box.
V rámci fakultatívnych znakov je nutné pre dosiahnutie triedy * získať 60 fakultatívnych bodov.
 
  
  Táboriská a ich kategórie
Táboriská nemajú triedy, preto k nim nie je možné ďalej písať rozsah služieb a fakultatívne služby.
  

 


 
Doména Ubytovanie.pro v prenájme pre projekt, ktorý je na doméne dostupný od sept. 2011,  doména môže byť na predaj. Doménu prenajal Michal, mm*cestovanie.biz
Všetky práva vyhradené na vlastný obsah © 2011,   ochrana osobných údajov.